AKS

Arıcılık Kayıt Sistemi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde aktif arılı kovanların ve arıcıların "Arıcılık Kayıt Sistemi"ne alınması için çalışmalar başlatılmıştır.
Arıcılık Kayıt Sistemine kayıt olmayan aktif kovanlar ve arıcılara, İl içi ve İl dışı nakillerde, Veteriner Sağlık ve Sevk raporu verilemeyecektir.

Arcılık desteklemelerinden yararlanmak için, en az 30 adet arılı kovan sahibi olunması,Arıcılar Birliğine üye olmaları ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu vesile ile arı hareketlerinin takip edilmesi, arı üretimi ve arı hastalıklarının kontrol edilmesi ile kayıt dışı üretimin önlenmesi için arıcılık kayıt sistemi uygulamaya konulmuştur.

İçeriği paylaş