Tarım Sigortası

Arıcılık faaliyetleri de tarım sigortası kapsamına alındı

Arıcılık faaliyetleri de tarım sigortası kapsamına alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Müdürü Ömer Efe, arıcılık faaliyetlerinin de tarım sigortası kapsamına alındığını söyledi.

Bu yıl uygulamaya konulan yeniliklerden birisinin de arcılık faaliyetlerinin tarım sigortası kapsamına alınması oluğunu dile getiren Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Müdürü Ömer Efe, arıcılık yapan üreticilerin ödeyeceği pirimin de yarısını devletin ödeyeceğini söyledi.

TARSİM Tarım Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

TARSİM Tarım Sigortasının İşleyiş ve Hasar Organizasyonu ( Bitkisel Ürünler İçin) Nasıl Gerçekleşir?

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarsim' in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

Tarsim

TARSİM Nedir ? TARSİM Nasıl İşler? TARSİM Tarım Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Tarım ile ilgili riskleri ve tehdit edici olayları teminat altına alarak, tarım sektörü ile uğraşan kişileri güvence altına alacak bir kanunun çıkmıştır. (14/06/2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu)
Kısa adı TARSİM olan Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde, 2012 Yılında “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararlar” 28 Aralık 2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İçeriği paylaş