ÇKS TARSİM

TARSİM Tarım Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

TARSİM Tarım Sigortasının İşleyiş ve Hasar Organizasyonu ( Bitkisel Ürünler İçin) Nasıl Gerçekleşir?

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarsim' in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

İçeriği paylaş